Ik leer anders

Visuele voorkeur van denken 

#

Ik leer anders

Leerproblemen praktisch aanpakken met de methode ‘Ik leer anders’.
Soms komt er minder uit een leerling dan ouders en school verwachten. Of zijn de prestaties wisselend. De ene keer lukt het wel, dan weer niet. Het kan dan zijn dat de leerling een beelddenker is. Dat betekent dat het informatie op een andere manier verwerkt dan over het algemeen op school aangeboden wordt. De leerling denkt meer in beelden dan in woorden.

Ben jij een beelddenker? Wil je leerproblemen snel en praktisch aanpakken?
Dat kan met de training ‘Ik leer anders‘.

Voor wie is deze training?

Deze training is geschikt voor kinderen met leerproblemen, dyslexie, adhd,
add, hoogbegaafdheid of
hoogsensitiviteit die
in beelden denken in plaats van in woorden.

#

Wat leer je?

Tijdens de sessies leren kinderen om hun hoofd op te ruimen zodat er plaats is voor het visualiseren van:
* het alfabet en woorden
* het cijferveld, tafels en automatiseren van sommen
* informatie, om deze op de juiste wijze ordenen en beter te onthouden
* klokkijken, zowel analoog als digitaal
* het gebruik bij andere vakken

Hoe werkt de training?

De training is volledig afgestemd op deze anderslerende kinderen. De gave om beelden snel en efficiënt op te kunnen slaan wordt aangewend om leerstof naar beelden te vertalen. ‘Ik leer anders’ is een praktische leermethode waarin je kind in 4-6 sessies de basis leert om informatie visueel op te slaan zodat deze wordt onthouden.

In de eerste sessie ruimen we het hoofd van je kind op. Daarna gaan we het indelen zodat je kind informatie logisch leert ordenen. Het wordt zich ervan bewust dat het anders denkt en leert. Je kind leert hoe hij informatie (alfabet, woordjes) geordend op kan slaan, zodat hij/zij dit weer terug kan vinden, bijvoorbeeld bij een dictee of proefwerk. Al tijdens de eerste sessie kun je het effect zien.

Hoe

Daar waar je kind problemen heeft, gaan we aan de slag. Dit gebeurt aan de hand van een werkboek dat deel uitmaakt van de methode. Tijdens de sessies leren jij en je kind de technieken; je krijgt handvatten waarmee je thuis verder gaat. We spreken af waar je met je kind aan gaat werken en wat de volgende keer aan de orde komt. Na 4-6 sessies is de basis aangeleerd en kun je deze samen met je kind verder toepassen.

Tijdens een intakegesprek wordt gekeken of je kind daadwerkelijk een voorkeur voor visueel denken heeft en of de training geschikt is.

Wilt u meer weten neem, dan gerust contact met mij op.